Urodziny

Urodziny

Wiemy jak ważny w życiu każdego dziecka (rodzica również) jest dzień urodzin. Dzieci czasami odliczają czas do tego wydarzenia przez cały rok. Od tej pory przyjęcie urodzinowe może stać się niezapomnianą przygodą spędzoną w gronie koleżanek i kolegów oraz całej rodzinki;)

Dla najmłodszych przygotowaliśmy 4 salki urodzinowe. Rodziców w tym czasie zapraszamy do naszej kawiarni. Gwarantujemy, że przy smacznej kawie i pysznym deserze równie miło spędzą czas.

Regulamin Przyjęć Urodzinowych w SALI ZABAW LEMON

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Organizator: SALA ZABAW LEMON        
 2. Uczestnik urodzin – dziecko, które zostało zaproszone i korzysta z atrakcji w SALI ZABAW LEMON.
 3. Zamawiający – osoba która wpłaca zadatek na poczet przyjęcia urodzinowego oraz rezerwuje urodziny. Osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.

 

Postanowienia ogólne:

 1. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem SALI ZABAW LEMON oraz Regulaminem Przyjęć Urodzinowych SALI ZABAW LEMON.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 200 zł w recepcji SALI ZABAW LEMON lub na rachunek bankowy: GRUPA LEMON SP. Z O.O.  69 1020 1664 0000 3102 0720 1900. W tytule przelewu należy wpisać: Zadatek urodzinowy, imię i nazwisko dziecka i termin urodzin. 
 4. Rezerwacja terminu przyjęcia – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 4 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretną datę, godzinę przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy lub przeniesienia terminu przyjęcia urodzinowego w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości.
 6. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego w terminie równym lub dłuższym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości na inną datę i organizacji urodzin w ciągu 2 miesięcy – zadatek nie przepada.
 7. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego w terminie równym lub dłuższym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości wartość zadatku jest zwracana w formie vouchera kwotowego do wykorzystania w SALI ZABAW LEMON z terminem ważności 6 miesięcy od daty rezygnacji. 
 8. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu przyjęcia gotówką lub kartą płatniczą w recepcji SALI ZABAW LEMON.

 

Przyjęcie:

 1. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w jednej z salek urodzinowych, które znajdują się w SALI ZABAW LEMON.
 2. Przyjęcie urodzinowe trwa 3 godziny. Czas liczony jest od ustalonej godziny, nie od momentu zebrania się gości. W tym czasie udostępniana jest salka urodzinowa oraz konstrukcja zabawowa SALI ZABAW LEMON. Po tym czasie dzieciom, które nadal korzystają z Sali ZABAW LEMON naliczane są bilety wstępu a poczęstunek z salki urodzinowej oraz ze stolika dla dorosłych jest sprzątany.
 3. Tort wraz z całą oprawą i uroczystym odśpiewaniem „Sto lat” podawany jest po około 1 godzinie od planowego rozpoczęcia imprezy. Ciepły poczęstunek dla dzieci serwowany jest po około 2 godzinach od planowego rozpoczęcia imprezy.
 4. W salce urodzinowej dostępne są: stół i ławeczki dla dzieci, nakrycia, poczęstunek oraz napoje dla dzieci zgodne z wybranym pakietem urodzinowym.
 5. Za uczestnika urodzin uważa się dziecko, które jest zaproszone na przyjęcie i korzysta z atrakcji urodzinowych oraz SALI ZABAW LEMON.
 6. Minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi 8- łącznie z jubilatem.
 7. Maksymalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi 20- łącznie z jubilatem.
 8. W okresie świąt obowiązuje cennik weekendowy.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie, SMSowo bądź osobiście o zmianach dotyczących pakietu i dodatkowych atrakcji (np. tort, patera ciasta, patera owoców, kanapki, piniata, malowanie buziek, balony) minimum tydzień przed planowanym przyjęciem.
 10. Przekąski w trakcie przyjęcia urodzinowego przeznaczone są wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Poczęstunek może być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
 11. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego: konfetti, rac, własnego jedzenia i picia. Wyjątek stanowi tort urodzinowy, za który Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji SALI ZABAW LEMON.
 12. W trakcie przyjęcia niezależnie od ilości jubilatów zawsze podajemy 1 tort.
 13. W przypadku przyniesienia własnej piniaty pobierana jest opłata za obsługę atrakcji, zgodnie z cennikiem.
 14. W pakietach z poczęstunkiem dla rodziców opłacona jest ilość osób dorosłych odpowiadająca ilości dzieci. W przypadku większej ilości osób dorosłych niż dzieci doliczona jest opłata za poczęstunek dla osoby dorosłej, zgodnie z cennikiem.

 

Bezpieczeństwo:

 1. Klienci zobowiązani są do stałej i należytej opieki biorąc pod uwagę stopień trudności korzystania z urządzeń, wiek, sprawność dziecka oraz zagrożenia wynikające z obecności innych dzieci korzystających z SALI ZABAW LEMON.
 2. Za bezpieczeństwo dziecka podczas przyjęcia urodzinowego odpowiedzialność ponosi osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w SALI ZABAW LEMON.
 3. Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym bez opiekuna, pozostają pod opieką Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.
 5. Zamawiający opuszcza SALĘ ZABAW LEMON po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w przyjęciu ich prawnym opiekunom.
 6. W trakcie przyjęcia urodzinowego SALA ZABAW LEMON pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Przyjęć Urodzinowych zastosowanie mają zapisy Regulaminu SALI ZABAW LEMON.
 8. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.salazabawlemon.pl i w placówce stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Ochrona danych osobowych.
Niniejszym wskazuje się, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych oraz wizerunku jest GRUPA LEMON Agnieszka Kulik, z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia, wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 527144449, o numerze NIP 5732948497. 

Dane kontaktowe administratora: kontakt@salazabawlemon.pl

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
o korzystanie z usług SALI ZABAW LEMON, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy, zaś w przypadku monitoringu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest bezpieczeństwo osób i mienia). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie przekazujmy danych osobowych do Państw trzecich. Odbiorcami danych osobowych są: biuro rachunkowe oraz podmiot obsługujący technicznie monitoring. 

Godziny otwarcia:

pon-pt: 11-21

sb: 10-21     niedz: 10-20

Adres:

ul. 1-go Maja 6

42-290 Blachownia